Boeken

Opleidingen (als docent of schrijver)

  • Robbert van Woerden aan het woord tijdens de PE-online opleiding voor accountants (E-wise)
  • Praktijkdagen Vakmedianet: module pensioenen
  • De dga en zijn pensioen, deel 1 en 2 (E-wise 2010-2015)
  • De oudedagsvoorziening van de dga (PE-academy vanaf 2017)
  • Masterclass Collectief Pensioen, Stichting pensioenopleidingen, module 3a: Werkgeversadvisering; de verzekerde pensioenregeling (2010-2014)
  • Cursus Uitfasering pensioen in eigen beheer in de praktijk (sinds eind 2016)

Vakartikelen collectief pensioen

Vakartikelen pensioen van de DGA

Vakartikelen pensioenadviesregels

Vakartikelen overig

  • Onredelijke beperking lijfrenteaftrek zelfstandigen; Kluwer Pensioenadvies 2010/11;
  • Steeds meer eisen bij minder marges; Kluwer Pensioenadvies 2008, nr 07/08.

Bel ons

+31 (0) 24 679 0840

Deskundig advies

Themis Pensioen voor en door professionals

Themis Pensioen Professionals geeft deskundig advies op gebied van pensioen en inkomensplanning