Werkgevers en HR-adviseurs

Themis Pensioen Professionals ondersteunt HR-adviseurs of de afdeling Personeel & Organisatie bij pensioenvraagstukken. Denk hierbij aan de volgende zaken:

 1. De mogelijkheden onderzoeken voor een wijziging van de pensioenregeling en het proces van een eventuele wijziging begeleiden
 2. Onderzoeken in hoeverre er sprake is van een cao dan wel een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds
 3. Maken van diverse pensioenberekeningen
 4. Internationale aspecten van pensioen
 5. Informatie geven aan uw medewerkers over hun pensioenregeling
 6. Het beoordelen van juridische documenten behorend bij de pensioenregeling
 7. Het maken van juridische documenten
 8. Harmoniseren van pensioenregelingen
 9. Begeleiden van overnames en fusies voor zover hieruit pensioenvraagstukken voortkomen 10.
 10. Adviseren over collectieve waardeoverdracht en individuele waardeoverdracht
 11. Juridisch pensioenadvies: bijvoorbeeld het bepalen van risico’s in de huidige uitvoeringsovereenkomst en hoe deze geminimaliseerd kunnen worden

Daarnaast onderhouden wij pensioencontracten zodat de werkgever hier zo min mogelijk aan hoeft te doen. Uiteraard maken wij ook vergelijkingen tussen verschillende pensioenaanbieders zodat u zeker bent van een pensioenaanbieder die bij u past.

Wij kunnen u ook helpen bij ontslagzaken:

 1. Analyseren of er mogelijk sprake is van een regeling vervroegde uittreding (RVU)
 2. Doen van een beschikkingsaanvraag dat geen sprake is van een RVU 
 3. Maken van pensioenschadeberekeningen

Robbert van Woerden van Themis Pensioen Professionals schrijft jaarlijks samen met drs Corey Dekkers MFP FFP de Praktijkgids Pensioenen; een gids speciaal gericht op HR-adviseurs met zeer veel praktische informatie. Onder andere professor Mark Heemskerk werkt mee aan deze Praktijkgids.

Bel ons

+31 (0) 24 679 0840

Deskundig advies

Themis Pensioen voor en door professionals

Themis Pensioen Professionals geeft deskundig advies op gebied van pensioen en inkomensplanning